Leasing vozidiel

Poskytujeme predaj vozidiel prostredníctvom autoúveru. Ponúkame vám najvýhodnejšie produkty našich partnerov – popredných spoločností pôsobiacich na Slovensku.

Čo potrebujem k poskytnutiu autoúveru?

Ako Právnická osoba

  • OP majiteľa/majiteľov spoločnosti
  • iný doklad totožnosti splnomocnenej osoby (VP, CP, rodný list)
  • posledné 3 výpisy z bankového účtu

Ako Fyzická osoba – podnikateľ

  • OP
  • Iný doklad totožnosti (VP, CP, rodný list, osvedčenie IČ DPH)
  • daňové priznanie, prípadne 3 posledné výpisy z bankového účtu

Ako Fyzická osoba – zamestnanec

  • OP
  • iný dokad totožnosti (VP, CP)
  • údaje o zamestnávateľovi (názov spoločnosti, nástup do zamestnania, čistý mesačný príjem)